Blogia
El Blog de Manuela Trasobares

Valors republicans

Valors republicans

Si proposem un estat republicà no és pas per cap mena de capritx històric, sinó com resposta per  un futur més digne. La monarquia, lluny de representar la sobirania popular, és el valuart de les classes privilegiades, amb les que comparteix valors que generen estatus per raons de família. Amb aquest exemple al capdavant de l´Estat no hi ha manera de bastir una societat igualitària.

  

El partit socialista és una roda més de l´engranatge de la monarquia parlamentària. Els seus líders, formats a la universistat els anys seixanta, provenen de la burguesia benestant de províncies. Després d´una joventut d´activitat antifranquista a la facultat, s´ integraren de ple al sistema capitalista. No puc entendre que en aquest partit ningú alci la veu per la República. És ben lamentable. Quan Zapatero defensà Aznar dels atacs de Chávez vaig compendre que ambdós partits es necesiten l´un a l´altre per a mantenir-se  i consolidar l´actual situació. Estic convençuda que en el fons tenen un pacte per a repartir-se els beneficis del poder. A l´Ajuntament  on sóc regidora així ho he pogut comprovar. Malgrat que també provenia de l´alta burguesía de Barcelona, Pascual Maragall, nét del poeta Joan Maragall, estava veritablement compromés amb un canvi del model d´Estat favorable al federalisme. Zapatero l´enganyà a ell i al seu poble, prometent que recolzaria l´Estatut que ixquera del Parlament català. No s´hi pot confiar, ha demostrat  la seua defensa del sistema establert.

 

Un clar exemple dels privilegis  de família que es couen al caliu de la monarquia parlamentària són els Fabra de Castelló. L´ultima filla d´aquesta nissaga, Andrea Fabra, és la nº dos de la llista del PP al Congrés. El següent vídeo demostra com els Fabra han conservat el poder polític a Castelló des del temps de la Restauració:

 

http://www.youtube.com/watch?v=lb15ckoqOPc

 

Qui després de veure aquest vídeo encara pensi que vivim en un estat plenament democràtic, amb igualtat d´oportunitats, és un il.lús. Amb quina autoritat l´Estat por recriminar a Carlos Fabra que traspassi el poder polític d´una província de generació en generació? Que potser no és el mateix principi que regeix el nomenament del cap d´Estat? Si aquest càrrec fos escollit,  l´ emmirallament  es reflectiria en tots els nivells socials, creant una societat més justa on tothom fóra conscient que té una oportunitat segons el seu propi mèrit i no el dels seus avantpassats. L´ànim que aquesta certesa produiria especialment en els joves ens faria avançar amb  més impuls que no pas el desencís actual, empès per la manca d´oportunitats i  l´èxit fàcil que difonen els medis.  

 

A partir d´aquest principi bàsic d´igualtat, els republicans creiem en el progrés del conjunt de la societat basat en l ésforç de superació individual. La cultura, l´art, l´estudi i la raó són valors fonamentals del republicanisme. L´Estat ha de posar a l´abast del ciutadà l´accés a la formació que el faci avançar humanament i professionalment. L´esclat cultural, artesanal i artístic de la II República, basat en la fundació d´institucions d´ensenyament, així com l´interès que despertà en el poble pel teatre, la sarsuela, la música i l´art en general són un clar exemple dels beneficis que aquesta política produeix a tots nivells.

 

La monarquia parlamentària, en canvi, ha parit una societat dominada per la incultura i la manca de criteri propi de l´individu, que es deixa conduir  per la opinió general, induïda pel propi sistema. La nissaga reial se sosté en la ignorància col.lectiva i una forta xarxa d´influències politiques i econòmiques. El ciutadà  il.lustrat i desinteressat  hi  veu  manca  de sentit.

2 comentarios

Jesús González Feliu -

Una solució per a evitar aquestos "acords" per el poder seria una República Participativa (cada dia veig més necessària una reforma per la implantació di assamblees populars per a limitar i controlar la acció d'aquesta "classe política" que només busca omlir les seves butxaques de diners i poder).

Un abraç des del nort d'Itàlia!

Nur -

REalmente, estoy de acuerdo contigo: la República es el único sistema de gobierno razonable que llava al progreso humano. Lo demás son fábricas de linajes poderosos que se autolegitiman protegiéndose en su "linaje de origen divino" o "por la gracia de Dios", caso este último que nos recuerda más a nuestra realidad.