Blogia
El Blog de Manuela Trasobares

Un poc de la meua vida / Un poco de mi vida

Un poc de la meua vida / Un poco de mi vida

Currículum polític de: MANUELA TRASOBARES HARO, Candidata nº 2 de la llista al Congrés per Castelló d´EUPV-IR Regidora republicana de Geldo (Castelló) 

 

INICIS

 

Manuela Trasobares ha estat des de ben joveneta una lluitadora per la igualtat i el pacifisme i contra l´ordre establert. A partir de 1977 participà a les primeres manifestacions reivindicatives convocades pel Front d´Alliberament Gay de Catalunya. Durant els primers anys vuitanta s´adhereix la col.lectiu GAMBA (Grup antimilitarista de Barcelona) i participa també en les accions anti-OTAN i a favor de la insubmissió i la objecció de consciència. Manuela recorda aquella  època com la base de la lluita que desprès conduí a la supressió del servei militar obligatori i posteriorment al reconeixement d´alguns  drets del col.lectiu homosexual i transexual.

 EXPERIÈNCIA ACADÈMICA I PROFESSIONAL EN UN PAÍS COMUNISTA. 

Decidí cursar la seua formació acadèmica i iniciar la seua carrera artística com a mezzosoprano en un país socialista, concretament a la Universitat de Sòfia (Bulgària). Allí Manuela comprovà l´altíssim nivell cultural i artístic dels països del bloc comunista, així com l´extraordinària capacitat d´aprenentatge que tenien els seus joves i la constant activitat musical, artística i teatral que patrocinava l´Estat a la majoria de ciutats. Manuela se sorprèn de com l´Estat promou que cada jove desenvolupi la seua vocació professional, finança la seua formació i promociona la seua carrera. També pot observar el desencís que s´exten amb el traspàs al sistema capitalista. Aquest fet històric, la caiguda del comunisme,  precipità el seu retorn a Espanya, on retrobà un societat dominada per la incultura, els prejudicis i els privilegis.

 

Des de finals dels 80 a 1996, Manuela es presenta a diversos concursos internacionals de cant a França, Espanya i Itàlia, essent eliminada en molts casos a causa de la seua condició personal i malgrat una sòlida formació. L´òpera oficial de Barcelona, dominada per cercles franquistes, adopta la mateixa actitud. Amb aquesta crua experiència, Manuela comprovà el correcte tractament de la cultura i l´esforç personal que hi havia als països del socialisme real, malgrat les seues carences, en contraposició amb el socialisme neoliberal dels governs de Felipe González, doncs la mateixa ministra Carmen Alborch, a qui Manuela acudí a la recerca d´una oportunitat per a demostrar el seu talent, li negà cap recolzament.

 

ARTISTA FALLERA PROVOCADORA

 L´any 1997 protagonitza una apasionada defensa de la llibertat individual al programa debat “Parle vostè, calle vostè”, convidada per l´ex director de la revista El Temps Josep Ramon Lluch. Un cop afincada a la ciutat de València es forma com a artista fallera i planta falles de caràcter reivindicatiu a les demarcacions de Av. Plata-Horta de S. Valero i Joaquim Costa Burriana. També fa falles infantils a la Plaça d´Espanya, aleshores presidida per Pau Rodríguez i Cortés. La implicació política dels seus monuments grans (amb missatges contra Aznar i Rita Barberá) així com l´extraordinària qualitat artística dels infantils, li valen l´expulsió del Gremi d´Artistes Fallers de València, amb l´excusa de la seua perillositat social i la qualitat d´obres d´art, que no de falles, que tenen els seus monuments. Però aquesta expulsió fou induïda per l´alcaldesa de València, molesta per una figura que Manuela presentà a l´Exposició del Ninot invitant-la a eixir de l´armari.  Actualment pertany al Gremi d´Artesans i Artistes Fallers de Borriana. 

Carmen Alborch i Rita Barberá són les principals enemigues polítiques de Manuela Trasobares i la seua màxima aspiració en aquest camp, a més d´aconseguir acta de diputada republicana, és enfrontar-se a totes dues en una contesa electoral per l´alcaldia de València.

 

ACTIVITATS SOCIALS, CULTURALS I POLÍTIQUES A CASTELLÓ

 

A partir de l´any 2004 inicia a la comarca de l´Alt Palància i a la resta de la província  de Castelló tot un seguit d´activitats artístiques, socials, culturals i benèfiques. Ofereix diversos concerts benèfics als Auditoris de Segorb i Castelló, organitzats per grups de persones majors. Actuà també a la inauguració del centre de majors de Borriana.  L´any 2006 protagonitza un espectacle-homenatge a Carmen Sevilla organitzat pel CEAM de Segorbe.. El curs 2005-2006 dirigeix un taller escola per a joves víctimes de la marginació durant el qual els ensenya l´ofici d´artista faller, arribant a plantar  la primera gran falla de la història a Segorb, amb motiu de la declaració de l´Entrada de Bous com a festa internacional. A la mateixa ciutat dirigeix també el cor del Col.legi Pintor Camarón  i els tallers de manualitats del CEAM.

 

Totes aquestes activitats socials i culturals li valgueren el recolzament d´un 15% de la població castellonenca de Geldo en les últimes eleccions municipals, on obtingué la condició de regidora republicana presentant-se com a independent pel Partido Republicano de Segorbe (ARDE).

Els dos partits majoritaris obtingueren un empat a tres regidors cadascún, si bé el PSPV guanyà per número de vots.  El programa electoral de Manuela incloia mesures i inversions per tal de promocionar el turisme rural i cultural a la localitat amb la implicació de l´Ajuntament com a agent econòmic, però aprofitant les subvencions oficials. Després de dues rondes de negociacions amb el grup socialista, el seu líder es negà a assumir cap de les propostes republicanes i preferí pactar la seua investidura amb el PP, a canvi de no investigar les actuacions urbanístiques que aquest grup havia fet l´anterior legislatura, quan ostentava l´alcaldia.

 

Per tal de protestar per aquest pacte entre dues formacions oposades en teoría, amb el rerafons dels interessos de la construcció, Manuela protagonitzà un acte de protesta pels carrers de la localitat el dia de la investidura. Aquesta conclogué amb tres vots a favor de l´actual alcalde, tres vots en blanc del partit popular, el vot de Manuela per a ella i la proclamació de l´alcalde del PSPV

 

L´any 2007 les pressions a la Generalitat Valenciana del grup político-religiós contrarevolucionari denominat “Comunión Tradicionalista Carlista del Reino de Valencia” impediren l´exposició de dues escultures de Manuela, de tema religiós, a l´Espai d´Art Contemporani de Castelló. Manuela denuncià aquest grup per injúries i ofenses al seu honor professional i personal. El procés roman obert als jutjats de Castelló. Gràcies a aquest incident, Manuela comprovà les fortes connexions existents entre el partit popular i el grups ultracatòlics.

 

En els darrers mesos Manuela Trasobares ha recolzat la plataforma “Valencians per TV3” i ACPV en la seua lluita per tal de paralitzar el tancament dels emissors de TV3 al País Valencià, participant a diverses concentracions de protesta.

 

El Diari Levante de Castelló es feu ressò a finals de l´any passsat del seu vot en contra dels pressupostos municipals per a 2008,  aprovats amb els vots favorables dels dos partits monàrquics. Manuela declarà a aquest medi les seues sospites per aquest pacte de govern PP-PSPV que continuarà previsiblement durant tota la legislatura municipal, amb la oposició del grup republicà que ella representa.

    

VERSIÓ EN CASTELLÀ:

   Currículum político de: Manuela Trasobares Haro. Concejal Republicana de Geldo (Castelló) 

INICIOS 

 

Desde muy jovencita Manuela Trasobares ha sido una luchadora por la igualdad, el pacifismo y contra el orden establecido. A partir de 1997 participó en las primeras manifestaciones convocadas por el “Front d´Alliberament Gay de Catalunya”. Durante los primeros años ochenta se adhiere al colectivo GAMBA (Grup antimilitarista de Barcelona) y participa también en las acciones anti-OTAN y a favor de la insubmisión y la objeción de conciencia. Manuela recuerda aquella época como la base de la lucha que después condujo a la supresión del servicio militar obligatorio y posteriormente al reconocimiento de algunos derechos del colectivo homosexual y transexual.

 

EXPERIENCIA ACADÉMICA Y PROFESIONAL EN UN PAÍS COMUNISTA

 

Decidió cursar su formación académica e iniciar su carrera artística como mezzosoprano en un país socialista, concretamente en la universidad de Sofia (Bulgaria). Allí Manuela comprobó el altísimo nivel cultural y artístico de los países del bloque comunista, así como la extraordinaria capacidad de aprendizaje que tenían sus jóvenes y la constante actividad cultural, musical y artística que patrocinaba el Estado en la mayoría de las ciudades. Manuela se sorprende de cómo el Estado promueve que cada joven desarrolle su vocación profesional, financia su formación y promociona su carrera. También puede observar el desencanto que se extiende con el cambio al sistema capitalista. Este hecho histórico, la caida del comunismo,  precipitó su retorno a España donde encuentra una sociedad dominada por la incultura, los prejuicios y los privilegios.

 Desde finales de los 80 hasta 1996, Manuela se presenta a diversos concursos internacionales de canto en Francia, Italia y España, siendo eliminada en muchos casos a causa de su condición personal y a pesar de su sólida formación. La ópera oficial de Barcelona, dominada por círculos franquistas, adopta la misma actitud. Con esta cruda experiencia, Manuela comprobó el correcto tratamiento de la cultura y el esfuerzo personal que se daba en los países del socialismo real, a pesar de sus carencias, en relación al socialismo neoliberal de los gobiernos de Felipe González, pues la propia ministra Carmen Alborch, a quien Manuela acudió en busca de una oportunidad para demostrar su talento, le negó su apoyo.  

 

ARTISTA FALLERA PROVOCADORA

 

 El año 1997 protagoniza una apasionada defensa de la libertad individual en el programa “Parle vostè, calle vostè”, invitada por el exdirector de la revista “El Temps” J.Ramon Lluch. Una vez afincada en la ciudad de Valencia se forma como artista fallera y planta fallas de carácter reivindicativo en las demarcaciones de Av. Plata-Huerto de S. Valero y Joaquín Costa-Burriana. También hace fallas infantiles en la Plaza de España, entonces presidida por Pablo Rodríguez Cortés. La implicación política de sus monumentos grandes (con mensajes contra Aznar y Rita Barberá) así como la extraordinaria calidad artística de los infantiles le valen la expulsión del Gremio de Artistas Falleros de Valencia, con la excusa de su peligrosidad social y la calidad de obras de arte, que no de fallas, de sus  monumentos. Sin embargo esta expulsión fue inducida por la alcaldesa de Valencia, molesta por una figura que Manuela presentó a la Exposición del Ninot invitándola a salir del armario. Actualmente pertenece al Gremio de Artistas y Artesanos Falleros de Burriana. 

Carmen Alborch y Rita Barberá son pues las principales enemigas políticas de Manuela Trasobares, cuya principal aspiración en este campo, además de conseguir acta de diputada republicana, es enfrentarse a ambas en una contienda electoral por la alcaldía de Valencia.

 

ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y POLÍTICAS EN CASTELLÓN

 

A partir del año 2004, inicia en la comarca del Alto Palancia y en la provincia de Castellón  un conjunto de actividades artísticas, sociales, culturales y benéficas. Ofrece  conciertos benéficos en los Auditorios de Segorbe y Castellón, organizados por grupos de gente mayor. Actuó también en la inauguración del Centro de Mayores de Burriana. El año 2006 protagoniza un espectáculo-homenaje a Carmen Sevilla organizado por el CEAM de Segorbe. El curso 2005-2006 dirige un taller-escuela para jóvenes víctimas de la marginación durante el cual les enseña en oficio de artista fallero, llegando a plantar la primera gran falla de la historia de Segorbe, con motivo de la declaración de la Entrada de Toros como fiesta internacional. En la misma ciudad dirige también el coro del Colegio Pintor Camarón y los talleres de manualidades del CEAM.

 

Todas estas actividades culturales y sociales le valieron el apoyo de un 15% de la población castellonense de Geldo en las últimas elecciones municipales, donde obtuvo la condición de concejal republicana presentándose como independiente por el Partido Republicano de Segorbe (ARDE).

 

Los dos partidos mayoritarios obtuvieron un empate a tres concejales cada uno, si bien el PSPV ganó en número de votos. El programa electoral de Manuela incluía medidas e inversiones para promocionar el turismo cultural i rural de la localidad con la implicación del Ajuntamiento como agente económico, pero aprovechando las subvenciones oficiales. Después de dos rondas de negociaciones, el jefe del grupo socialista se negó a incluir ninguna de las propuestas republicanas y prefirió pactar su investidura con el PP, a cambio de no investigar las actuaciones urbanísticas que este grupo había realizado la anterior legislatura, ostentando la alcaldía.

 

Para protestar por el pacto entre dos formaciones opuestas en teoría, con el transfondo de los intereses de la construcción, Manuela protagonizó un acto de protesta por las calles de la localidad el dia de la investidura. Ésta se saldó con tres votos a favor del actual alcalde (PSPV), tres votos en blanco del PP, el voto de Manuela para sí misma y la proclamación del candidato socialista.

 

El año 2007 las presiones a la Generalitat Valenciana del grupo político-religioso contrarrevolucionario denominado “Comunión Tradicionalista Carlista del Reino de Valencia” impidieron la exposición de dos esculturas de Manuela, de temática religiosa, en el Espai D´Art Contemporani de Castelló. Manuela denunció este grupo por injurias y ofensas a su honor personal y profesional. El proceso sigue abierto en los juzgados de Castellón. A causa de este incidente Manuela comprobó las fuertes conexiones existentes entre el partido popular y los grupos ultracatólicos.

 

En los últimos meses, Manuela Trasobares ha apoyado a la plataforma “Valencians per TV3” y ACPV en su lucha para paralizar el cierre de los emisores de TV3 en el País Valencia, participando en diversas concentraciones de protesta.

 

El Diario Levante de Castelló se hizo eco a finales del año pasado de su voto en contra de los presupuestos municipales para 2008, aprobados con los votos favorables de los dos partidos monárquicos. Manuela reveló a este medio sus sospechas por este pacto de gobierno PP-PSPV, que continuarà previsiblemente durante toda la legislatura municipal, con la oposición del grupo republicano que ella representa.

2 comentarios

adivina -

Yo me lo guiso y yo me lo como.

C-r-a-s-h -

Hola Manuela, soc un seguidor del teu Blog. Et vaig coneixer com la majoria per la teua intervencio de "tira la copa", a partir d'ahi vas ser un fenomen del moment, pero investigant un se n'adona que mes enllà hi ha una persona mooolt intel.ligent i admirable.
Encara que a vegades no estic totalment d'acord amb tot el que dius, si q ho estic a una majoria, el que no opine com tu es que jo opine que cadascú hauria d'ixir de l'armari si vol, encara q si q es aconsellable xq ajudaria, pero tb es una condició de la persona.
Per altra banda, dirt-e que em fa molta il.lusió quan veig escrits teus en valencià i sobretot quan l'altre dia vaig veure el teu video protestant pel tancament de TV3 al sud del pais valencià. Ací va ser tot un éxit la manifestació del passat dissabte, amb unes 2000 persones assistents. I res, per finalitzar, dir-te que espere que vingues a la manifestació del 25 d'abril que aquest any es ací a Alacant.
Doncs res, seguisc com eres, revolucionant i lluitant per allò que creus.
Si tens msn i vols parlar, la meua direcció es myprerogative85@hotmail.com

Fins prompte! ;)